Hỗ trợ truy cập
Số lượt truy cập:  2,877,013
Số người online:  1

Điều khoản sử dụng website tinhdautunhien.net

Trang thông tin điện tử này (sau đây gọi tắt là ‘OLEO-WEB).

Những nội dung được trình bày sau đây nhằm làm rõ định hướng hoạt động của ‘OLEO-WEB và giúp bạn đọc sử dụng thông tin một cách thuận tiện và hợp pháp.

1. Định hướng hoạt động cơ bản của ‘OLEO-WEB

- Giới thiệu, quảng bá thông tin về ‘OLEO cho khách hàng, nhà đầu tư và các bên quan tâm;

- Công bố thông tin về hoạt động của ‘OLEO theo yêu cầu của Pháp luật Nhà nước;

- Tiếp thu thông tin phản hồi, góp ý của khách hàng, nhà đầu tư và các bên quan tâm;

- Thiết lập và duy trì môi trường công nghệ để thực hiện các phần mềm ứng dụng nội bộ ‘OLEO ;

- Tổng hợp, cung cấp một số thông tin đã được phát hành trên các phương tiện thông tin đại chúng liên quan đến lĩnh vực hoạt động của doanh nghiệp, nhằm phục vụ nhu cầu quản trị và phát triển doanh nghiệp;

2. Bản quyền:

‘OLEO giữ bản quyền đối với

- Các tên miền của ‘OLEO-WEB;

- Cách bố trí giao diện và tổ chức vận hành ‘OLEO -WEB;

- Các tên gọi, hình ảnh, thông tin liên quan đến tổ chức bộ máy, hoạt động, sản phẩm, dịch vụ của ‘OLEO và các đơn vị thành viên đã được phát hành trên ‘OLEO -WEB

- Thông tin đã được phát hành trên các phương tiện thông tin đại chúng liên quan đến lĩnh vực hoạt động của doanh nghiệp được ‘OLEO tổng hợp và nêu trên ‘OLEO -WEB đều được ghi rõ nguồn tin, chỉ nhằm cung cấp thông tin tham khảo cho người làm trong lĩnh vực kinh tế .

3. Những thông tin/liên kết liên quan tới các bên thứ ba:

- ‘OLEO không chịu trách nhiệm đảm bảo tính sẵn sàng của các trang web hay tài liệu của bên thứ ba được truy xuất thông qua ‘OLEO -WEB. Bên cạnh đó, nếu bạn quyết định ghé thăm các trang được liên kết trong ‘OLEO -WEB, bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm bảo vệ máy tính khỏi vi rút hoặc các thành phần phá hoại khác.

- ‘OLEO không bảo đảm tính xác thực cho bất cứ nội dung, quảng cáo, sản phẩm, dịch vụ hoặc các thông tin thanh toán có trên các trang web của các bên thứ ba.

- ‘OLEO không chịu trách nhiệm cho bất cứ tổn thất, mất mát hay những tổn thương gây ra, hoặc có liên hệ mật thiết với/ bởi bất cứ nội dung, quảng cáo, sản phẩm/ dịch vụ hoặc thông tin có trên các trang web của các bên thứ ba.

- Các liên kết đến ‘OLEO -WEB phải là liên kết trực tiếp đến toàn bộ trang và không được nhúng vào một phần của trang web khác. ‘OLEO không thừa nhận bất cứ trách nhiệm pháp lý nào gây ra bởi các liên kết từ các trang web khác đến ‘OLEO -WEB.

4. Nghĩa vụ của người dùng:

- Việc sử dụng ‘OLEO -WEB bao gồm việc bạn chấp nhận những thuật ngữ và các điều khoản của trang web, có hiệu lực từ lần đầu tiên bạn truy cập ‘OLEO -WEB.

- Nếu bạn truy xuất, sử dụng hoặc tải về những thông tin từ ‘OLEO -WEB, bạn phải nêu rõ nguồn tin.

- ‘OLEO có quyền thay đổi các điều khoản này bất cứ lúc nào bằng cách cập nhật nội dung của trang web hiện tại và trách nhiệm của bạn là phải tham khảo đến khi truy cập trang ‘OLEO -WEB.

- Nếu bạn tiếp tục sử dụng ‘OLEO -WEB sau khi các thay đổi đã được đăng có nghĩa là bạn đã chấp nhận những điều khoản mới được thay đổi.

- Nếu bạn không đồng ý với những điều khoản này, bạn không có quyền truy cập nội dung của ‘OLEO -WEB và do đó bạn nên rời khỏi ‘OLEO -WEB ngay lập tức.

- Nếu có bất cứ những mẫu thuẫn trong các điều khoản này thì những điều khoản nào được đề cập sau sẽ có hiệu lực.

5. Các sản phẩm – dịch vụ của ‘OLEO :

- Tất cả các sản phẩm và dịch vụ được đề cập trên ‘OLEO -WEB tùy thuộc vào tính khả dụng và chỉ riêng của ‘OLEO .

- Ngoài ra, tất cả các tham khảo đến các sản phẩm và dịch vụ của ‘OLEO chỉ được áp dụng theo Luật pháp của Việt Nam.

6. Phần mềm:

- Một số phần mềm nhất định được sử dụng để bảo vệ thành quả của ‘OLEO tùy thuộc vào thời gian có thể được tải xuống từ ‘OLEO -WEB .

- Bạn được cấp quyền để sử dụng phần mềm đó cho mục đích mà nó được đặc tả, nếu là thành viên của ‘OLEO .

- Bạn không được sử dụng phần mềm cho bất kỳ mục địch nào khác và không được phân phối lại, bán, dịch ngược, lần ngược, tháo rời với phần mềm đó.

7. Luật và quyền hạn:

- Các tranh chấp phát sinh sẽ được giải quyết tại Việt nam và theo Luật pháp Việt Nam.

- Để biết thêm thông tin chi tiết, hãy liên hệ với chúng tôi.

- Xin trân trọng cảm ơn và hoan nghênh thiện chí của bạn đối với chúng tôi.